Utforska biståndet

Inrapporterad biståndsdata för 2020: 39,75 mdkr

Ansvariga myndigheter och departement

De största aktörerna 2020

Alla ansvariga myndigheter

Summa

0
( av totalt 39,75 mdkr )

Biståndet och globala målen

Globala målen med flest aktiviteter under 2020

Alla globala mål
Förklara diagrammet

Biståndet och globala målen

Globala målen med flest aktiviteter under 2020

Alla globala mål