Would you like to try out the next generation of Openaid.se?

Preview it here.

Contribution 2012

Svenska Röda Korset/Internationella Röda Kors Kommitten, ICRC, 2012

Lenght of contribution 2012/2013

Payed per year 2012 : 88 640 USD
2013 : 0 USD

Payed total 88 640 USD

Disbursing agency Sida

 1. 75
 2. 76
 3. 77
 4. 78
 5. 79
 6. 80
 7. 81
 8. 82
 9. 83
 10. 84
 11. 85
 12. 86
 13. 87
 14. 88
 15. 89
 16. 90
 17. 91
 18. 92
 19. 93
 20. 94
 21. 95
 22. 96
 23. 97
 24. 98
 25. 99
 26. 00
 27. 01
 28. 02
 29. 03
 30. 04
 31. 05
 32. 06
 33. 07
 34. 08
 35. 09
 36. 10
 37. 11
 38. 12
 39. 13
 40. 14

Contribution documentation

Contribution description SRKs cooperation with the ICRC aims to support cooperation between the ICRC and SRK in the joint implementation of certain actions under the ICRC appeal and for the recruitment of Swedish delegates of the ICRC operations on the basis of Swedish humanitarian expertise.

1. Application/proposal

2. Decision

3. Contract

4. Reports

Detailed information

 • fc: 2012 - 600000; 2013 - 0
 • flow_type: 10
 • Component: 5204039601
 • policy_desertification: 0
 • implementing_org: 21000
 • policy_climate_adapt: 0
 • resp_unit_cont: 5204
 • finance_type_code: 110
 • Cont_Type: 01
 • Status: A
 • implementing_org_name: INTERNATIONAL NGO
 • outcome_id: 10564
 • daa: 2012 - 600000; 2013 - 0
 • end_date: 201312
 • tied_aid_status: 5
 • origin: plus
 • start_date: 201201
 • policy_climate: 0
 • policy_environment: 0
 • plus_id: 52040396
 • status: Agreed
 • agreement_title: SRK/ICRC 2012
 • _row: 15480
 • aid_type_code: C01
 • resp_unit_comp: 5204
 • conditions: Agr_C1 - Narrativ slutrapport; Agr_C2 - Finansiell slutrapport m revision; Agr_C3 - Management respons m åtgärdsplan
 • policy_trade: 0
 • sida_reference: 2012-287
 • policy_gender: 1
 • implementing_org_parent_code: 21000
 • Component_Title: SRK/ICRC 2012
 • expected_results_swedish: Huvudmålen för programmet är att bidra med ett ökat antal svenska delegater i ICRCs operationer, tekniskt och finansiellt stöd för humanitära principer, skydd och internationell humanitär rätt samt vidareutveckling av integrerade partnerskap mellan SRK och ICRC i vissa konfliktdrabbade länder.
 • bi/multi: 1
 • BESKR_SV: SRKs samarbete med ICRC syftar till att stödja samarbetet mellan ICRC och SRK i den gemensamma implementeringen av vissa insatser inom ramen för ICRC-appellen samt för rekrytering av svenska delegater i ICRC-operationer på basis av svensk humanitär expertis.
 • agr_file_no: 2012-000287
 • policy_good_gov: 1
 • policy_biodiversity: 0